شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند

راهکارهای نرم افزاری دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی

راهکارهای نرم افزاری دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی
افزایش شتابان تقاضا برای ورود به موسسات و مراکز آموزش عالی و نیز ضرورت تحقق هدف " آموزش برای همه" و پاسخگویی به نیازهـای علمی و آموزشی رو به‌رشد جامعه از یکسو و مشکلات ساختاری و اختصاص منابع محدود مالی توسط دولت از سوی دیگر، اسـتفاده از منـابع و امکانـات بخـش خصوصـی را بـرای سرمایه‌گذاری در آموزش عالی مشروعیت بخشیده است. و این مهم با ایجاد و توسعه‌ی دانشگاه¬ها، مؤسسات و مراکز آمـوزش عـالی غیردولتی به عنوان مشارکت سایر بخش‌ها در برنامه‌ی آموزش عالی کشور نمود یافـت.راهکار تخصصی دانش برترسهند ویژه‌ی دانشگاه‌ها ، موسسات و مراکز آموزش غیر دولتی:

هدف شرکت مهندسی نرم‌افزار دانش برترسهند از توسعه‌ی همکاری با این موسسات و مراکز، ارتقاء سطح بهره‌وری و افزایش کارائی آنان از طریق ارائه‌ی سیستم‌های یکپارچه و ارائه‌ی راهکار‌های بهبود سازمانی مبتنی برفناوری اطلاعات بوده است. شرکت مهندسی نرم‌افزار دانش برترسهند با استقرار سیستم‌های یکپارچه‌ی عملیاتی روزآمد در حوزه‌های مالی، اداری، منابع انسانی و پشتیبانی با رویکرد MIS، ابتدا نیازهای فناوری اطلاعات بخش‌های لجستیکی را پوشش می‌دهد و سپس از طریق پیاده‌سازی فرآیندهای مبتنی بر BNDBS-BPMS و تولید و بهره‌گیری از سرویس‌های الکترونیکی تعاملی، ارتباط مکانیزه بین آنها و سامانه‌های فعالیت اصلی (سیستم‌های حوزه‌ی پذیرش، آموزش، امور دانشجوئی و . . . ) مرکز آموزش عالی مورد نظر را برقرار می‌کند، بطوریکه شرایط لازم برای استقرار ابزارها و امکانات سیستمی حوزه‌ی مدیریت (BNDBS-BI) در آنها فراهم و بهره‌برداری از نظام جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان ممکن گردد. فعالیت‌های زیر در جهت نیل به اهداف فوق پیشنهادگردیده و آماده‌ی ارائه می باشد:خدمات مشاوره

قبل از شروع استقرار نرم‌افزارها، فعالیت بررسی، امکان‌سنجی و شناخت درجه‌ی آمادگی الکترونیکی سازمانی به عنوان فاز مقدماتی پروژه به شرح زیر صورت می‌گیرد:

    شناخت اهداف کلان سازمان و انتظارات مدیریت
    بررسی سیستم‌ها و روش‌های موجود (عارضه‌یابی) و ارائه‌ی پیشنهاد بهبود (مدل مطلوب مقدور)
    طراحی و تدوین طرح پروژه‌ی بهبود و استقرار
    تعریف ساختار اجرای پروژه متناسب با درجه‌ی آمادگی الکترونیکی سازمانی و تهیه‌ی جدول زمان‌بندی
    طراحی مدل اطلاعاتی پایه و تنظیم کدینگ جداول پایه با رویکرد یکپارچه (کاربرد در BNDBS-MIS)
    ارائه‌ی ‌مشاوره در جهت بهبود الگوی گزارش‌گری برون سازمانی و گزارش‌گیری درون سازمانی (کاربرد در BNDBS-BI)
    مشارکت در تهیه‌ی نقشه‌ی فرآیندی و شناسنامه‌ی فرآیندهای سازمانی (کاربرد در BNDBS-BPMS)
    شناخت اهداف کلان سازمان و انتظارات مدیریت
    بررسی سیستم‌ها و روش‌های موجود (عارضه یابی)
    عارضه‌یابی سازمانها و ارائه‌ی خدمات مشاوره به آنها به منظور شناخت وضعیت موجود (سیستم¬ها و روش‌ها، زیرساخت-ها، پلاتفرم سخت‌افزاری و ارتباطی، الگوی فعلی تهیه‌ی گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی و نظائر آنها) با هدف ارائه‌ی پیشنهاد بهبود، اولین رکن استقرار سیستم های یکپارچه، جهت استفاده حداکثری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنها به شمار می‌رود.
    تعیین ساختار اجرای پروژه، متناسب با درجه‌ی آمادگی الکترونیکی سازمانی و تهیه‌ی جدول زمان‌بندی
    طراحی مدل اطلاعاتی
    پس از انجام فاز مقدماتی، مرکز آموزشی مورد نظر آماده می¬شود تا طبق برنامه‌‌ی زمان‌بندی مناسب و به صورت مرحله‌ای، سیستم¬¬های یکپارچه در آن‌ها استقرار یابند. در این مرحله، طراحی و تنظیم جداول پایه‌ی کلیه‌ی سیستم ها براساس نتایج به دست آمده از فعالیت شناخت و طراحی مفهومی، در دستورکار قرار می گیرد.
    بهبود الگوی گزارش گری و گزارش‌گیری
    یکی از مهم ترین انتظارات مدیران سازمان‌ها پس از استقرار سیستم های یکپارچه، بهبود الگوی گزارش¬گری و گزارش‌گیری موجود و استفاده از ابزارها و امکانات مناسب سیستمی برای تهیه‌ی گزارشات مورد نیاز در زمینه‌های گوناگون فعالیت اصلی (پذیرش، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی و انتخاب واحد، نقل و انتقال فراگیران، مربیان و استادان، کنترل شاخص‌های کارائی و اثربخشی کلاس‌ها، . . . )، فعالیت پشتیبانی (تامین کالاها و خدمات، کنترل موجودی، اموال و دارائی‌های ثابت، مدیریت منابع انسانی، امور مالی، . . . ) و حوزه‌ی مدیریت (مقایسه بودجه و عملکرد، نظارت و کنترل متمرکز در حین اجرای غیر متمرکز، پایش شاخص‌های کارکردی و سازمانی، ارائه‌ی اطلاعات مورد نیاز به مراجع قانونی و نهادهای بالادستی و . . . ) در زمان‌های مورد انتظار می باشد. در همین راستا برای ارائه‌ی گزارش‌های مختلف در شرایط متفاوت و زمان¬های دلخواه حتی بدون حضور در محل کار، فعالیت " بهبود الگوی گزارش‌گری (برون سازمانی) و گزارش‌گیری (درون سازمانی)" جهت استفاده‌ی بهینه از ابزارهای کارآمد (BNDBS-ARPG و BNDBS-MRS) انجام می¬شود.
    مشارکت در تهیه‌ی نقشه‌ی فرآیندی و شناسنامه‌ی فرآیندهای سازمانی (کاربرد در BNDBS-BPMS)استقرار پایگاه داده و تبادل اطلاعات

    پایگاه داده‌ی یکپارچه برای هر یک از واحدهای تابعه (شعبه‌پذیری)
    پایگاه داده‌ی متمرکز برای تجمیع اطلاعات زیر مجموعه‌ها (دیتا‌بیس پذیری)

استقرار پایگاه داده و تبادل اطلاعات از راه دور

    پایگاه داده یکپارچه برای شعب مختلف
    پایگاه داده متمرکز برای تجمیع اطلاعات زیر مجموعه‌ها

با توجه به فاصله و پراکندگی جغرافیایی بین شعب و واحدهای مختلف، برای برقراری ارتباط Online با پایگاه داده و بانک اطلاعاتی متمرکز، ابزاری طراحی شده است که تبادل اطلاعات به صورت Offline را نیز امکان پذیر می¬سازد.سیستم اطلاعات مدیریت دانش برترسهند (BNDBS-MIS)

شرکت مهندسی نرم افزار دانش برترسهند در طول دوران فعالیت موثر خود تلاش‌ نموده است که با بهره‌گیری از تکنولوژی¬های روزآمد و متناسب با ارتقاء تدریجی آمادگی الکترونیکی سازمان‌ها، سیستم یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت دانش برترسهند (BNDBS-MIS) را در سطح موسسات و مراکز آموزش عالی غیر¬دولتی، در جهت بهینه‌سازی و نظارت و پایش مستمر عملیات و اطلاعات آنها ارائه نماید.


ابزارهای حوزه‌ی مدیریت

    ابزار ساخت و اجرای گزارش (BNDBS-ARPG)
    لایه‌ی گزارش‌دهی به مدیریت (BNDBS-MRS)
    ابزار تجمیع و سازماندهی اطلاعات زیرمجموعه‌ها (BNDBS-DWH)
    ارتباط با داشبوردهای کارآمد و مطرح در حرفه (Power BI، . . . )
    ابزار ساخت و اجرای گزارش (BNDBS-ARPG)
    لایه‌ی گزارش‌دهی مدیریت (BNDBS-MRS)
    موقعیت کاری و محدودیت زمانی مدیران ایجاب می‌کند بجای ورود به یکایک سیستم‌های عملیاتی موجود در سازمان و بهره‌گیری موردی و مستقل از آنها، محیطی همگن از نظر بازیابی اطلاعات فراهم‌ گردد تا بتوانند با ابزار‌ی ساده و کارآمد، گزارشات مورد نیاز خویش را تعریف و از نتایج آنها بهره‌برداری نمایند. ابزار گزارش‌دهی به مدیریت به‌‌ عنوان لایه‌ی نرم‌افزاری فوقانی سیستم‌های عملیاتی رایورز (BNDBS-MRS)، موظف به واکشی اطلاعات از چرخه‌ی کامل هر یک از فعالیت‌ها و تهیه‌ی گزارش¬‌های متنوع از اطلاعات گسترده‌ی مربوط به حوزه‌های عملیاتی مختلف (فعالیت اصلی/ مالی/ اداری/ منابع انسانی/ پشتیبانی/ . . . ) در ستاد، زیر مجموعه‌ها و واحدهای تابعه‌ی آن می‌‌باشد. ابتدا هریک از سیستم¬های عملیاتی و اطلاعاتی حوزه¬های فوق از طریق فایل‌ها و جداول اصلی مربوطه، به همراه برخی از گزارشات¬ کلیدی که به نوبه‌ی خود به صورت فایل¬های اطلاعاتی می¬باشند، می¬توانند به عنوان ورودی گزارش به مدیریت، ایفای نقش نمایند. این گزارشات به صورت لحظه¬ای یا در بازه‌هایی زمانی دلخواه( لحظه‌ای، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه) قابل دسترسی هستند.

راهکار دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی

    ابزار تجمیع و سازماندهی اطلاعات زیرمجموعه‌ها (BNDBS-DWH)
    این ابزار قادر است در محیط¬های اطلاعاتی همگن در هریک از زیر مجموعه¬ها (از جمله واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی تابعه) که دارای پایگاه داده¬های مستقل هستند، از طریق واکشی اطلاعات مورد نیاز، مدیریت بر مبنای اطلاعات را برای مدیران ستاد مرکزی امکان‌پذیر سازد.

راهکار دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی

    ارتباط با داشبوردهای کارآمد و مطرح در حرفه (Power BI، . . . )سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار دانش برترسهند (BNDBS-BPMS)

    لایه سیستم‌های عملیاتی مبتنی بر میز کار
    لایه اتوماسیون
    لایه تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات
    لایه اطلاع‌رسانی مدیریتی
    لایه سیستم‌های عملیاتی مبتنی بر میز کار
    مکانیزه نمودن روابط و ضوابط انتقال اطلاعات میان واحدهای سازمانی و سیستم‌های عملیاتی مختلف به همراه فراهم آمدن امکان ارجاع کار به افراد که به تسهیل فرآیند انجام کار خواهد انجامید.
    لایه اتوماسیون
    این لایه، امکان تعریف چرخه گردش کار میان افراد و هم چنین استفاده از گزارشات و مستندات پشتیبان تصمیم گیری و نظایر آنها را جهت تحقق مکانیزاسیون فرآیند فراهم می‌کند.
    لایه تصمیم‌گیری برمبنای اطلاعات
    در این لایه، با اتکاء به انبوه اطلاعات تولید شده توسط سیستم‌های مستقر در واحدهای عملیاتی، امکان ساخت و تهیه گزارشات جدید عملکردی و مقایسه ای برای تصمیم‌گیری بهینه در هر مرحله، فراهم می‌شود.
    لایه اطلاع‌ رسانی مدیریتی
    این لایه، امکان دسترسی به اطلاعات آماری گردش کار (در میان واحدهای سازمانی) و نیز شناسایی گلوگاه های کاری را برای مدیریت سازمان فراهم می‌آورد تا بتوانند جهت تسهیل فرآیند انجام کار، تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمایند.دامنه‌ی کاربرد BNDBS-BPMS در دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزشی

با اتکاء به سیستم‌ مدیریت فرآیندهای کسب و کار دانش برترسهند (BNDBS-BPMS) می¬توان از یک‌طرف فرآیندهای درون سازمانی از جمله درخواست‌های پرسنلی(مرخصی، ماموریت، تشویق و تنبیه، . . . )، درخواست‌های فعالیت اصلی (مدرس و استاد جایگزین، اطلاع رسانی آنلاین در زمینه‌ی ثبت نام درکلاس¬ها و آزمون‌های مربوطه) و نظائر آنها را مکانیزه نمود و از طرفی دیگر فرآیندهای پوشش دهنده‌ی فعالیت‌های برون سازمانی را از جمله، فرآیند ثبت نام آنلاین دانشچویان واحدهای مختلف بدون نیاز به حضور فیزیکی، دریافت اعلامیه آنلاین در زمینه‌ی نتایج کلاس¬ها و آزمون¬ها و مشابه‌ آنها مدیریت کرد. این امر، از یک سو صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ی جمع‌آوری اطلاعات آماری و عملکردی را بدنبال دارد و از سوی دیگر کنترل و تجزیه و تحلیل داده¬های دریافتی جهت برنامه‌ریزی¬های آتی را امکان پذیر می¬سازد.دستاوردهای استقرار راهکار دانش برترسهند در موسسات و مراکز آموزشی

    ایجاد یکپارچگی در حوزهای عملیاتی و حذف فواصل اطلاعاتی
    برنامه‌ریزی و کنترل عملیات از طریق مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی
    بازیابی سریع و به موقع اطلاعات
    کنترل متقابل اطلاعات جهت اطمینان از صحت عملکرد
    سازماندهی و انتشار اطلاعات قابل اتکاء
    تسهیل و تدقیق اجرای عملیات
    اجرای غیر متمرکز و کنترل متمرکز
    تحقق شیوه‌ی مدیریت بر مبنای اطلاعات


گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن