شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند

تیم برنامه نویسان دانش برترسهند

با توجه به تعداد تیم ها، متاسفانه امکان عنوان تمام همکاران گرامی نمی باشد بنابراین ما فقط لیدرهای پروژه که بیشتر با کارفرمایان گرامی سرکار دارند خدمت عنوان میکنیم

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن