شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند

راهکارهای نرم افزاری شرکتهای عمرانی و شرکنهای پیمانکاری

راهکارهای نرم افزاری شرکتهای عمرانی و شرکنهای پیمانکاری

راهکار تخصصی مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان‌های عمرانی، شرکت‌های پیمانکاری و مؤسسات خدمات مشاوره و نظارت (فعالیت‌های پروژه محور)، مجموعه‌ی سیستم‌ها و روش‌هایی است که کلیه‌ی فعالیت‌های اصلی و لجستیکی آن‌ها را پوشش می‌دهد و امکان مدیریت مؤثر بر مبنای اطلاعات را برای مدیران و تصمیم سازان فراهم می‌سازد.
طرح‌های عمرانی به عنوان زیربنای توسعه و شکوفایی کشور به حساب می‌آید و در نظام اقتصادی و بودجه‌بندی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین بخش بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. ولی متأسفانه در رابطه با اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور از مرحله‌ی تصمیم، طراحی، تصویب، نحوه‌ی اجرا، مناقصه، انتخاب پیمانکار و مشاور، اجرای پرو‌ژه، کنترل پروژه، تحویل و در نهایت بهره‌برداری طرح، مشکلات فراوانی پیشِ‌روی مجریان طرح، پیمانکاران، مشاوران و بهره‌برداران، یعنی همان سه راس مثلث سازندگی کشور قرار دارد که برآیند همه‌ی این معضلات در طولانی شدن اجرای پروژه‌ها و بعضاً نیمه کاره ماندن آن‌ها خود را نشان داده است تا جایی که هم اکنون با تعداد بیشماری پروژه‌ی نیمه‌کاره و یا پروژه‌هایی که اصلا توجیه وجودی خود را از دست داده‌اند، روبرو هستیم. بنابراین سازندگی در کشور ما هم اکنون با بحران عمیقی روبرو شده که تأخیر در اجرای پروژه‌ها و پایین آمدن کیفیت کارها از یک‌سو و نابسامانی حاکم بر روابط بین عوامل سازندگی از سوی دیگر نشانگر آن است. در این بین بررسی مشکلات سازندگان صنعت ساخت و ساز به عنوان بازوان اجرایی پروژه‌های عمرانی و ارائه‌ی راهکارهای سیستمی برای آن‌ها و در جهت حل مؤثر این معضلات، از اهمیت والایی برخوردار است. شرکت مهندسی نرم‌افزار دانش برترسهند در راستای رسالت حرفه‌ا‌ی خود و نهادینه کردن شیوه‌ی مدیریت بر مبنای اطلاعات در شرکت‌ها و سازمان‌ها، با درک اساسی معضلات و چالش‌های فوق‌الاشاره از یکسو و بهره‌گیری از تجارب موفق (Best Practices) در استقرار راهکارهای جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات از سوی دیگر، اتخاذ رویکرد سیستمی یکپارچه را برای فعالین کسب و کارهای پروژه محور (سازمان‌های عمرانی، شرکت‌های پیمانکاری، مؤسسات مهندسی مشاور و . . .) پیشنهاد می‌کند و به همین منظور راهکار تخصصی ویژه‌ی مبتنی بر ICT را برای کوشندگان حرفه‌ی ساخت و ساز ارائه داده است.


خدمات مشاوره

    شناخت و عارضه یابی و پیشنهاد بهبود
    طراحی مفهومی ( سیستم بهای تمام شده)
    سیستم حسابداری ارزی
    طراحی مدل اطلاعاتی
    بهبود الگوی گزارش گری مالی و مدیریتی
    شناخت و عارضه یابی و پیشنهاد بهبود
    این فعالیت به منظور شناخت و آسیب شناسی سیستم ها و روش ها، زیرساخت ها و پلاتفرم سخت افزاری و ارتباطی، الگوی گزارش گری موجود و با هدف ارائه پیشنهاد بهبود برای استفاده حداکثری از ظرفیت های راهکار ارائه شده، انجام می شود و اولین رکن استقرار سیستم های یکپارچه به شمار می رود.
    طراحی مفهومی (پیش نیاز سیستم بهای تمام شده) برای دستیابی به الگوی مناسب هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده، فعالیت هایی نظیر "تبیین اصول و مفروضات بهای تمام شده"، "طراحی ساختار کدینگ حساب ها و مراکز فعالیت"، "تدوین روش شناسایی و ثبت حسابداری بهای تمام شده" و"شناسایی ورودی ها، پردازش ها و خروجی های سیستم" ضروری است. این فعالیت ها در قالب "طراحی مفهومی سیستم بهای تمام شده" طبقه بندی شده اند.
    طراحی مدل اطلاعاتی
    پس از انجام فعالیت های شناخت و طراحی مفهومی، سازمان آماده می شود تا سیستم های یکپارچه طبق برنامه زمان بندی مناسب و به صورت مرحله ای در آن استقرار یابد. در این مرحله، طراحی و تنظیم جداول پایه کلیه سیستم ها بر اساس نتایج به دست آمده از فعالیت های شناخت و طراحی مفهومی در دستورکار قرار می گیرد.
    بهبود الگوی گزارش گری مالی و مدیریتی
    یکی از اساسی ترین انتظارات مدیران پس از استقرار سیستم های جامع اطلاعاتی، بهبود الگوی گزارش گری موجود و استفاده از ابزارهای مناسب سیستمی برای استخراج گزارشات متنوع و به موقع، با اتکاء به اطلاعات صحیح می باشد. به همین منظور فعالیت "بهبود الگوی گزارشگری مالی و مدیریتی" انجام می شود تا از کلیه ظرفیت های سیستم های یکپارچه در جهت ارائه گزارشات مناسب در مقاطع مختلف و زمان های دلخواه حتی بدون حضور در محل کار استفاده گردد.استقرار پایگاه داده

    پایگاه داده یکپارچه برای کارگاه‌ها و پروژه‌ها
    پایگاه داده مستقل برای شرکت‌های گروه
    پایگاه داده متمرکز برای تجمیع اطلاعات شرکت‌های گروه

نظر به اینکه اکثر پروژه‌های عمرانی از پراکندگی جغرافیایی برخوردارند و زیرساخت مناسب مخابراتی در محل‌های اجرای پروژه‌ها وجود ندارد، راهکار جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات دانش برترسهند در حوزه‌ی سازمان‌های عمرانی و شرکت‌های پیمانکاری با استفاده از ابزارهای متنوع انتشار و تبادل اطلاعات راه دور، نحوه چیدمان و طراحی الگوی مناسب برای استقرار پایگاه داده را به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌دهد:

    پایگاه داده یکپارچه برای کارگاه ها و پروژه ها
    پایگاه داده مستقل برای شرکت های گروه
    پایگاه داده متمرکز برای تجمیع اطلاعات شرکت‌های گروه

و از طریق به‌کارگیری تواًمان نرم‌افزارهای متنوع عمومی و ویژه‌ی فعالیت‌های عمرانی و پیمانکاری نظیر سیستم مدیریت قراردادها، تایم شیت کارکنان و ماشین‌آلات و نظائر آن‌ها در یک پایگاه داده متمرکز و یکپارچه‌ی شعبه‌پذیر، تمامی حوزه‌های عملیاتی را به صورت جامع پوشش می‌دهد و امر مدیریت بر مبنای اطلاعات را محقق می‌سازد.


ابزارهای حوزه مدیریت

    ابزار گزارش‌دهی مدیریت (MRS)
    ابزار تجمیع و سازمان‌دهی اطلاعات زیرمجموعه‌ها (DWH)
    ابزار اداره هوشمند کسب و کار (BI)
    ابزار گزارش دهی مدیریت(MRS)
    سیستم گزارش دهی مدیریت به عنوان لایه نرم افزاری فوقانی سیستم های عملیاتی دانش برترسهند، موظف به بازیابی و تلفیق اطلاعات متنوع مربوط به حوزه های کاری مختلف از جمله حوزه تأمین و نگهداری مواد و مصالح، پایگاه ماشین آلات، مالی و اداری، منابع انسانی و قراردادها در یک سازمان واحد و کلیه زیرمجموعه ها و شعب آن می باشد. هر یک از سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی حوزه های فوق از طریق فایل ها و جداول اصلی مربوطه، به همراه برخی گزارشات کلیدی که به نوبه خود به صورت فایل های اطلاعاتی قابل استفاده می باشند، ورودی لازم جهت سیستم گزارش دهی به مدیریت را تهیه می نمایند.
    سیستم مذکور در یک محیط همگن با بازیابی کلیه اطلاعات موردنیاز مدیریت، امکان اعمال مدیریت بر مبنای اطلاعات را فراهم می سازد. بدین معنی که علاوه بر فراهم کردن زمینه اعمال نظارت بر حوزه های کاری مختلف از طریق کنترل اطلاعات عملیاتی تأمین شده توسط سیستم های هرحوزه و هم چنین بازیابی اطلاعات ساده و ترکیبی در ارتباط با نیازهای پیش بینی نشده، امکان تأمین چک لیست گزارشات مدیریت را به صورت لحظه ای و نیز در دوره های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه فراهم می سازد.

ابزار اداره هوشمند کسب وکار(BI)
هوشمندی تجاری به تکنیک های کامپیوتر محوری گفته می شود که برای تشخیص، استخراج و تحلیل داده های مرتبط با یک کسب وکار مورد استفاده قرار می گیرند. تکنولوژی هوشمندی تجاری، داده های تاریخچه ای، وضع فعلی و فضای پیش بینی عملیات سازمان را به طور همزمان مورد استفاده قرار می دهد. هدف استفاده از هوشمندی تجاری، پشتیبانی از مدیران سطوح مختلف سازمان در امر تصمیم گیری می باشد. سیستم گزارش ساز، ابزار تجمیع داده ها و سیستم گزارش دهی به مدیریت از سطوح این سیستم هستند. سطح آخر یک سیستم هوشمندی تجاری ابزار داشبورد مدیریتی است که به تازگی توسط شرکت دانش برترسهند تولید شده است.
داشبورد مدیریتی ابزاری ست که امکان مانیتور کردن شاخص های کلیدی عملکرد سازمان (KPI) را برای مدیران آن سازمان فراهم می سازد. شاخص هایی از قبیل "درصد تحقق برنامه"، "عقب افتادگی فرآیندها"، "پیشرفت ریالی پروژه"، "پیشرفت فیزیکی پروژه"، "مصرف مواد در پروژه" و... می توانند در ردیف شاخص های کلیدی مدنظر مدیریت، جهت پایش سازمان به شمار روند که بسته به نیاز مدیران قابل تعریف، تغییر و توسعه هستند.
دستاوردهای حاصل از استقرار سیستم داشبورد مدیریتی، به قرار زیر است:

    محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) با استفاده از داده های موجود در سیستم ها
    کمک به تصمیم گیری سریع و بهینه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده
    نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه
    نظارت بر عملکرد سازمان
    سهولت در شناسایی و تصحیح روندهای ناصحیح و تنگناها    لایه سیستم‌های عملیاتی مبتنی بر میز کار
    لایه اتوماسیون
    لایه تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات
    لایه اطلاع‌رسانی مدیریتی

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار دانش برترسهند شامل زیرساخت جامعی جهت طراحی، اجرا، یکپارچه سازی و کنترل فرآیندهای سازمان است. این سیستم با خودکارسازی، مدیریت و بهینه سازی فرآیندهای کاری و هم چنین برقراری ارتباط با سایر سیستم های فعال در هر مجموعه، امکان دستیابی به حداکثر کارایی و اثربخشی را جهت بهره برداری بهینه از منابع محدود سازمان فراهم می سازد. لایه های متشکله این محصول عبارتند از:

    لایه سیستم های عملیاتی مبتنی بر میز کار
    مکانیزه نمودن روابط و ضوابط انتقال اطلاعات میان واحدهای سازمانی و سیستم های عملیاتی مختلف به همراه فراهم آمدن امکان ارجاع کار به افراد که به تسهیل فرآیند انجام کار خواهد انجامید.
    لایه اتوماسیون
    این لایه، امکان تعریف چرخه گردش کار میان افراد و هم چنین استفاده از گزارشات و مستندات پشتیبان تصمیم گیری و نظایر آنها را جهت تحقق مکانیزاسیون فرآیند فراهم می کند.
    لایه تصمیم گیری برمبنای اطلاعات
    در این لایه، با اتکاء به انبوه اطلاعات تولید شده توسط سیستم های مستقر در واحدهای عملیاتی، امکان ساخت و تهیه گزارشات جدید عملکردی و مقایسه ای برای تصمیم گیری بهینهدر هر مرحله، فراهم می شود.
    لایه اطلاع رسانی مدیریتی
    این لایه، امکان دسترسی به اطلاعات آماری گردش کار (در میان واحدهای سازمانی) و نیز شناسایی گلوگاه های کاری را برای مدیریت سازمان فراهم می آورد تا بتوانند جهت تسهیل فرآیند انجام کار، تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمایند.
    دامنه کاربرد BPMS در سازمان های عمرانی و شرکت های پیمانکاری
    یکی از نیازهای اصلی سازمان های عمرانی و شرکت های پیمانکاری در راستای تعمیق اتوماسیون عملیات در سازمان،مکانیزه نمودن فرآیندهای مرتبطبا "مدیریت درخواست های درون و برون سازمانی" است. نمونه ای از این درخواست ها، فرآیند تأمین کالا و خدمات و تهیه مواد و مصالح است. با مکانیزه شدن این فرآیند، کاربران می توانند بدون نیاز به ورود به سیستم های عملیاتی (مانند انبار) تنها از میز کار خود با ثبت یک درخواست کالا، فرآیند تأمین را آغاز نمایند. پس از گردش درخواست در کارتابل افراد مختلف و تأیید توسط سمت های مربوطه، درخواست کالا در انبار ثبت می گردد و فرد متقاضی همیشه می تواند از آخرین وضعیت درخواست خودمطلع می گردد.
نرم‌افزارهای پیشنهادی به سازمان‌ها

    نرم افزارهای پیشنهادی
    حوزه مالی
        حسابداری مالی و کنترل بودجه
        مدیریت منابع وجوه نقد
        حقوق و دستمزد
        حسابداری انبار
        حسابداری اموال
        بهای تمام شده خدمات
        حسابرسی داخلی
        تهیه صورت های مالی
        نرم افزارهای واسط
    حوزه اداری و منابع انسانی
        اتوماسیون اداری
        کارتابل الکترونیکی درخواست ها
        ثبت و کنترل کارتابل کارکنان
        مدیریت منابع انسانی
    حوزه پشتیبانی
        خرید داخلی (تدارکات)
        خرید خارجی (سفارشات)
        مدیریت قراردادها
        تعمیر و نگهداری
    حوزه مدیریت
        گزارش دهی به مدیریت
        داشبورد مدیریتی
        حسابداری اعتبارات


دغدغه مدیران سازمان های عمرانی و پیمانکاری

    برنامه‌ریزی توسعه‌ی کسب و کار و مدیریت منابع سازمان
    نحوه‌ی حضور موفقیت‌آمیز در مناقصات و انعقاد قراردادها
    مدیریت بهینهی تأمین کالاها و خدمات (سفارشات خارجی و خرید‌های داخلی)
    مدیریت پروژه‌های برون‌سپاری و کنترل عملکرد پیمانکاران
    مدیریت و کنترل پروژه‌ها (زمانی، ریالی، فیزیکی، ... ) و جلوگیری از تطویل زمان انجام آن‌ها
    محاسبه و کنترل بهای تمام شده پروژه‌ها و فعالیت‌ها
    تنظیم و بررسی دقیق صورت‌وضعیت‌ها و ارسال بموقع آن‌ها
    مدیریت متمرکز درآمد/ هزینه پروژه‌ها و کارگاه‌ها با توجه به پراکندگی جغرافیائی
    دسترسی آنلاین به اطلاعات کل پروژه‌ها
    تهیه‌ی صورت‌های مالی تفکیکی و تجمیعی پروژه‌هاویژگی های خاص صنعت پیمانکاری و عمرانی

    پراکندگی مکانی و توزیع جغرافیایی (طرح‌ها/ کارگاه‌ها/ پروژه‌ها/ ...)
    تنوع فعالیت‌ها و پروژه‌ها (EPC /C/MC / EPCF/ ...)
    پیچیدگی در اولویت‌بندی و تخصیص منابع
    جایگزینی مستمر نیروی انسانی در پروژه‌ها
    مدل‌های متنوع گردش عملیات و اطلاعات
    نقش محوری پایگاه ماشین‌آلات در کسب و کار
    تغییرات مستمر در برنامه‌ی انجام فعالیت‌ها
    اجرای غیرمتمرکز / برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت متمرکز


گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن