شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند

جامع حضور غیاب

جامع حضور غیاب

بهترین نرم افزار حضور و غیاب چه ویژگی هایی دارد؟

بهترین نرم افزارهای حضور و غیاب می بایست دارای نمونه تجربی موفق (حداقل چند هزار کاربر ) و دارای سابقه عملیاتی (حداقل یک دهه) در زمینه نرم افزار حضور غیاب و متعاقبا دارای بلوغ در Life Cycle باشد

همچنین نرم افزار حضور غیاب دارای انعطاف در تطبیق با نیاز های سازمانی و دارای قابلیت دسترسی مدیران و پرسنل از هر جا و مکانی به نرم افزار حضور و غیاب داشته باشد و سازگاری با پلتفرم های وب ، تبلت و اپلیکیش حضور غیاب را دارا باشد ، ضمنا با نرم افزار حقوق و دستمزد ادغام گردد تا کلیه گزارش های نرم افزار حضور غیاب مورد انتظار را ارائه دهد.

آیا رایانش ابری در زمینه نرم افزار حضور غیاب کمک موثری به سازمانها می کند ؟

امروزه در اکثر حوزه های زندگی ما بالاخص فن آوری اطلاعات رایانش ابری نقش آفرینی ویژهای دارد .نرم افزار حضور غیاب نیز کاملا در سالهای اخیر از این امر متاثر گردیده است.

لذا شرکت دانش بنیان کارادوهزار بعنوان شرکت پیشرو برای برای اولین بار نرم افزار حضور غیاب ابری و سازگار با اینترنت اشیا IOT را به بازار ارایه نمود.

دسترسی انلاین به نرم افرار حضور غیاب و گزارشهای تخصصی و متنوع در نرم افزار حضور غیاب تحت وب همچنین بکارگیری نرم افزار حضور غیاب در فضای ابری و متعاقبا عدم نیاز به سرور و نیروی متخصص و بهرگیری از نرم افزار حضور غیاب بصورت SaaS از مزایای عیان تکنولوژی رایانش ابری است.

منبع

https://www.kara2000.ir/

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن