شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند

بهترین نرم افزار حسابداری خدماتی رایگان

بهترین نرم افزار حسابداری خدماتی رایگان
امروزه تعداد واحد های تولیدی به میزان قابل توجهی رسیده است و این موضوع به معنای رقابت بیشتر است. ویژگی های متعددی یک واحد تجاری را از رقبا پیش می اندازد. قطعا یکی از مهمترین های آنها قدرت مالی آن واحد است که این پای حسابداری قدرتمند را به میان می کشد. حسابداری قلب تپنده یک مجموعه است. احتمالا معتقدید که این مدیریت است که این نقش را دارد؛ اما بهتر است بدانید که بسیاری از تصمیمات یک مجموعه نیز بر مبنا اطلاعاتی است که از بخش مالی به مدیریت می رسد. حال چه چیزی یک سیستم حسابداری قدرتمند را بوجود می آورد. پارامترهای مختلفی این اتفاق می شوند.

بیایید یکی از این پارامترها را بررسی کنیم. یک سیستم باید دقیق و همچنین با شرایط حال حاضر سرعت انتقال اطلاعات، سریع باشد. این دو ویژگی را نرم افزارهای حسابداری قدرتمند در اختیار مجموعه ها قرار می دهند. منظور از قدرتمند نرم افزارهای چندین میلیونی نیست. موضوع این مجموعه مقالات معرفی بهترین نرم افزار حسابداری رایگان برای واحداهی مختلف از جمله خدماتی است. این نرم افزار حسابداری رایگان و رایج همان اکسل است.

اکسل را می توان یک نرم افزار حسابداری رایگان تمام عیار دانست؛ زیرا مجموعه ای از امکانات را تنها در یک بسته در اختیار کاربران قرار می دهد. در حالیکه این امکانات در بازار به صورت نرم افزارهای جداگانه و با قیمت غیرقابل درکی به فروش می رسد با این حال بهترین نرم افزار حسابداری رایگان، همان اکسل، از دید حسابداران مغفول است.

بخش کوچکی از امکانات این نرم افزار را با هم یاد می گیریم. دو تابع مهم در اکسل sumif و sumifs هستند که می توان ترجمه فارسی "جمع شرطی" را برای آن استفاده کرد.

sumif()

طبق معمول کار را با یک مثال پیش می بریم. فرض کنید کارفرما مایل است بداند مجموع فروش های این ماه مجموعه اش چه مبلغی است؟ می دانیم این کار بسیار ساده است. با داشتن اطلاعات فروش ماه و با استفاده از تابع sum می توان این گزارش را تهیه کرد.

اکنون فرض کنید کارفرما مجموع فروش این ماه در پایتخت را می خواهد. اگر تعداد فروش در حد چند مورد باشد این کار می تواند عملی شود اما اگر 2000 مورد فروش وجود داشته باشد چه؟ اینجاست که تابع sumif این مشکل را حل می کند. تصویر زیر جدول داده های فروش این ماه مجموعه ماست.

جدول داده های فروش

جدول داده های فروش ماه اردیبهشت

تابع sumif که از آن با عنوان "جمع شرطی" نام بردیم بدین گونه عمل می کند که فقط ردیف هایی را با هم جمع می کند که در شرط خاصی (در مورد مثال در شهر تهران) صدق می کنند.

طبق جدول داده ها تابع sumif اینگونه این مسئله را حل می کند.

جمع شرطی در بهترین نرم افزار حسابداری رایگان خدماتی

=sumif([@شهر], "tehran", [@فروش])

پارامتر اول: ستونی که می خواهیم مورد سنجش قرار گیرد(ستون شهر)

پارامتر دوم: مقداری که باید یک ردیف در ستون مورد سنجش داشته باشد تا مورد جمع شدن قرار گیرد(tehran)

پارامتر سوم: ستونی که می خواهیم مجموع آنرا بدست آوریم(ستون فروش).

sumifs()

این تابع دقیقا مشابه تابع sumif عمل می کند با این تفاوت که به جای یک شرط چندین شرط را بررسی می کند. در مثال قبل ما فقط یک شرط داشتیم و آن این بود که فروش فقط متعلق به شهر تهران باشد. اما با استفاده از sumifs می توانیم تعداد شرط های خود را تا حداکثر 255 شرط گسترش دهیم. مثال قبل را اینگونه گسترش می دهیم. کارفرما از ما می خواهد لیست فروش های این ماه در شهر تهران که مبلغی بالاتر از 2.000.000 ریال دارند را تهیه کنیم.

جمع شرطی چندتایی در بهترین نرم افزار حسابداری رایگان خدماتی

=sumifs([@فروش], [@shahr], "tehran", [@price], ">=2000000")

این تابع از لحاظ موقعیت پارامترها باهم تفاوت کوچکی دارند.

پارامتر اول: ستونی که می خواهیم مجموع آنرا بدست آوریم(ستون فروش).

پارامترهای بعدی:

این پارامتر ها دو به دو (یعنی دوم و سوم، چهارم و پنجم و...) شامل ستون شرط و مقدار شرط هستند. مطابق همانچه در مورد تابع sumif گفته شد.

منبع

https://hesabdari.co/

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن