شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند

ازمایشگاه کنترل کیفیت چیست

ازمایشگاه کنترل کیفیت چیست

انبارداری

سیستم انبارداری قدرتمند و ویژه برای آزمایشگاه ها که باعث می شود تمامی فرآیند های تامین ، سفارش ، ورود و خروج کالا را مدیریت کنید و هر لحظه از وضعیت انبار خود مطلع شوید…

خدمات

با تهیه این نرم افزار خدمات زیر را از شرکت نرم افزاری تریتا سافت دریافت می کنید.

پشتیبانی رایگان

یکسال پشتیبانی رایگان به صورت تلفنی و ریموت توسط همکاران فنی و علمی

محتوای آموزشی

محتوای ویدیویی و متنی آموزش جامع نرم افزار برای بخش های مختلف

نصب رایگان

نصب رایگان بر روی تمامی سیستم های مرکز توسط همکاران پشتیبانی فنی

بروزرسانی رایگان

به روزرسانی منظم ماهیانه بر اساس آخرین چک لیست ها و اعمال نظر مشتریان

مشاوره استقرار

مشاوره رایگان استقرار سیستم به صورت تلفنی و ممیزی به صورت ریموت

ممیزی رایگان

ممیزی مرکز توسط همکاران علوم آزمایشگاهی در صورت درخواست مسئول فنی مرکز و ارائه گزارشات

آشنایی با نرم افزار

با بخش های مختلف نرم افزار آشنا شوید …

کارکنان

تجهیزات

آزمایشات

آموزش

انبارداری

عدم انطباق

امکانات بخش کنترل کیفیت

با بخش کنترل کیفیت آشنا شوید …

کنترل کیفیت آماری

نمودار های لووی جنینگ ، سیگما متریک ، یودن ، آزمون داپلیکیت و …

خون شناسی

کنترل کیفیت دستگاه های شمارنده سلولی ، بانک خون و …

بیوشیمی

کنترل کیفیت اتوآنالایزر و دستگاه های نوری بخش بیوشیمی

هورمون شناسی

کنترل کیفیت الایزا ریدر ، اسپکتروفتومتر و ابزار های نوری …

میکروب شناسی

کنترل کیفیت محیط های کشت ، محلول ها و معرف ها ، دیسک های آنتی بیوتیک و …

صحه گذاری

صحه گذاری بر روش ها ، کیت ها و مواد مصرفی در آزمایشگا

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن