شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند

رونمایی از فرش جالب و هوشمند المپیک در تبری

رونمایی از فرش جالب و هوشمند المپیک در تبری

خبرگذاری ورزش 3 با عنوان  رونمایی از فرش جالب و هوشمند المپیک در تبریز یک گزارش کامل از پروژه های ما را رفتند که شما را دعوت به دیدن این ویدیو می نماییم

 

مشاهده در ورزش 3

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن