شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند

بافت قالی المپیک توکیو در تبریز

بافت قالی المپیک توکیو در تبریز

قالی هوشمند المپیک توکیو ، دارای بیش از ۳۳۰ طرح است که هر کدام از این طرح‌ها در قالب اپلیکیشن‌های مجزا قابل نمایش است.

در خیرگذاری مشرق نیوز با عتوان بافت قالی المپیک توکیو در تبریز ما را مشاهده نمایید

مشاهده

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن