شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند

دوره راهکار های نرم افزاری برای پیش گیری و شناسایی پول شویی

دوره راهکار های نرم افزاری برای پیش گیری و شناسایی پول شویی

این دوره اموزشی از اولین دوره های تدریس شده در ایران برای پول شویی می باشد

برای معرفی این دوره ابتدا باید به تعریف پول شویی بپردازیم
پول شویی چیست

تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد ویا هرگونه فعالیت غیر مجاز به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.

حال به برسی موضوعاتی همچون قانون مبارزه با پولشویی فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و آشنایی با مفهوم و محتوای مسئله پولشویی، مثالهای مفهومی جهت آموزش بهتر مراحل سهگانه پولشویی، نحوه شناسایی مشتری و اهمیت آن به عنوان اصلی‌ترین پارامتر مؤثر در مبارزه با پولشویی، نحوه ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیـت پولشـویی که واحد حسابرسی داخلی باید به حسابرس مستقل ارایه دهد می پردازیم و سپس به راهکارهای نرم افزار شرکت برنامه نویسان دانش برتر سهند می پردازیم

سرفصل های دوره

آشنایی با موضوع پولشویی و تعاریف
فهرست مفاهیم پولشویی
آثار و تبعات اقتصادی داخل سازمانی و بیروت سازمانی پولشویی
تعریف ریز تر پولشویی برای هر کسب و کار
شیوه های تطهیر پول
تکالیف مدیران و حسابداری ها در خصوص پولشویی
مسئولیت مدیران کل و جز
وظایف حسابداران رسمی
واقعه پولشویی
انواع پولهای نامشروع
سیر تکاملی پولشویی
راه های پولشویی
بسترهای مناسب برای تطهیر پول
اثرات پولشویی در جامعه
راه کارهای مبارزه با پولشویی
تاریخچه تکامل قوانین موجود ضد پولشویی
مصادیق موارد مشکوک به پولشویی
آثار فرهنگی پولشویی
مشکلات اجرایی قانون ضد پولشویی در ایران

این دوره برای چه کسانی مفید می باشد

مدیران و کارشناسان مالی شرکت ها، کارخانجات و سازمانهای اقتصادی، کارکنان موسسات مالی، اقتصادی و بانکی و سازمان های دولتی و نیمه دولتی


گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن