شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

سامانه مدیریت یادگیری LMS

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی امکان رصد کردن و ثبت کلیه فعالیت های کاربران در یک سیستم جامع اموزش مجازی و گزارش گیری از کلیه فعالیت های انجام شده در نرم افزار آموزش مجازی تحت وب را برای کاربر فراهم می کند. سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی قابلیت دسترسی ساده و استفاده مکرر از محتوا در طول زمان در سامانه دانشگاه مجازی داشته و از انجام پروژه ها بصورت الکترونیکی در سرویس آموزش مجازی بهره می برد. از نکات حائز اهمیت در این خصوص، اجرای ساده مدیریت برنامه های آموزش الکترونیکی برای گروه های زیادی از دانشجویان می باشد. از دیگر قابلیت های این سامانه می توان به : مدیریت خودکار روند یادگیری در سرویس آموزش الکترونیکی، آزمون الکترونیکی در سیستم آزمون انلاین، بهبود و توسعه خودآموزی و ارزیابی شخصی در سامانه آزمون انلاین و آموزش الکترونیکی سبب افزایش قدرت نگهداشت اطلاعات در دانشپذیران می گردد اشاره نمود. به هنگام سازی دوره های مبتنی بر آموزش الکترونیکی به سادگی و بدون اتلاف زمان زیادی انجام می گیرد و در قیاس با آموزش های سنتی، سرعت فراگیری آموزش الکترونیکی به مراتب بیشتر است و حداقل 50 درصدی بهبود در سرعت را مهیا می کند

article

سامانه مدیریت یادگیری LMS

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی امکان رصد کردن و ثبت کلیه فعالیت های کاربران در یک سیستم جامع اموزش مجازی و گزارش گیری از کلیه فعالیت های انجام شده در نرم افزار آموزش مجازی تحت وب را برای کاربر فراهم می کند. سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی قابلیت دسترسی ساده و استفاده مکرر از محتوا در طول زمان در سامانه دانشگاه مجازی داشته و از انجام پروژه ها بصورت الکترونیکی در سرویس آموزش مجازی بهره می برد. از نکات حائز اهمیت در این خصوص، اجرای ساده مدیریت برنامه های آموزش الکترونیکی برای گروه های زیادی از دانشجویان می باشد. از دیگر قابلیت های این سامانه می توان به : مدیریت خودکار روند یادگیری در سرویس آموزش الکترونیکی، آزمون الکترونیکی در سیستم آزمون انلاین، بهبود و توسعه خودآموزی و ارزیابی شخصی در سامانه آزمون انلاین و آموزش الکترونیکی سبب افزایش قدرت نگهداشت اطلاعات در دانشپذیران می گردد اشاره نمود. به هنگام سازی دوره های مبتنی بر آموزش الکترونیکی به سادگی و بدون اتلاف زمان زیادی انجام می گیرد و در قیاس با آموزش های سنتی، سرعت فراگیری آموزش الکترونیکی به مراتب بیشتر است و حداقل 50 درصدی بهبود در سرعت را مهیا می کند

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن