شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

نرم افزار تلفن گویا

محصول تلفن گویای، شامل سیستم حرفه ای تلفن گویا است که در بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی داخل و خارج کشور نصب و راه اندازی شده است. این محصول دارای دو بخش سخت افزار تلفن گویا و نرم افزار تلفن گویا است.

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن