شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

طراحی پیام رسان با زیر ساخت ابری

در این یک دو سال گذشته دورکاری از یک گزینه برای کاهش تعاملات اجتماعی تبدیل به یک فرهنگ شده است. با توجه به ترند جهانی گرایش به سمت اپلیکیشن های پیام رسان برای ایجاد بهره وری بیشتر و متمرکز کردن کارمندان در یک اپلکیشن واحد، و نیاز کارفرمایان ما نیاز به طراحی پیام رسان اختصاصی سازمان و شرکتی گرفتیم.

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن