شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

طراحی نرم افزار صنعتی

طراحی  نرم افزار صنعتی ترکیبی از هنر برنامه نویسی و صنعت می باشد. نیاز طبیعی انسان به تنوع و بروز نیازهای جدید، عامل اصلی نوآوری در صنعت می باشد. به همین دلیل افرادی که تسلط به طراحی با جنبه های فنی را دارند و آگاهی لازم را در این علم نیز دارا می باشند، ایده های جدیدی را مطرح کرده تا پاسخ نیازهای جامعه باشد. طراحی  نرم افزار صنعتی در نگاه اول یک رشته وسیع به نظر می آید. باید در زمینه هایی از توانایی های خاصی برخوردار باشند.

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن