شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

اولین نرم افزار روانشناسی و روانکاوی و غربالگری (ارتش جمهوری اسلامی ایران)

روانشناسی نظامی عبارت است از تحقیق ، طراحی و استفاده از تئوری های روانشناختی و داده های تجربی به سمت درک ، پیش بینی و مقابله با رفتارها در نیروهای دوستانه و دشمن و یا در جمعیت های غیرنظامی.
تأکید ویژه ای بر رفتارهایی وجود دارد که ممکن است برای انجام اقدامات نظامی نامطلوب ، تهدید کننده یا بالقوه خطرناک باشند. روانشناسی نظامی از زیر شاخه های روانشناسی متعددی برای تشویق مقاومت در بین نیروهای نظامی و مقابله نیروهای دشمن برای پیروزی های نظامی استفاده می کند.

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن