شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

طراحی ربات هوشمند

طبق تعربف انجمن رباتیک (Robotic Industrial Association (RIA)) ربات یک دستگاه مکانیکی قابل برنامه ریزی است که به جای یک نیروی انسانی کارهای تکراری و خطرناک با دقت بسیار بالا را انجام میدهد. همچنین طبق تعربف دیگری که از جانب انجمن بین المللی رباتیک (IFR) ارائه گردیده است، ربات هوشمند، رباتی است که به صورت اتوماتیک کنترل میشود، قابل برنامه ریزی مجدد و چند منظوره می باشد و همچنین قابلیت برنامه ریزی در سه تا هفت محور را دارد.

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن