شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان ERP

نیاز رو به رشد مدیران سازمانها به استفاده از اطلاعات مفید، واقعی، بروز و تسهیل در حرکت راهبردی هدفمند و افزایش بهره وری روزافزون سازمان، استفاده از نرم افزارهای ERP را اجتناب ناپذیر نموده است.

article

طراحی نرم افزار مالی

نرم افزار مالی و یا اپلیکیشن مالی،معمولا امروزه به علت گسترش فضای کسب و کار،از آن جمله مسائلی است که همه افراد با هرمیزان فضای کاری که در آن درگیر هستند،خواهان آن هستند چرا که بعلت پیچیدگی های بوجود آمده در زمینه کسب و کار نیازمند استفاده از یک نرم افزار قوی حسابداری و مالی همواره به چشم می آید.

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن