شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

تبدیل متن به صوت

نرم افزار نوشتار به گفتار، بهترین نرم‌افزار تبدیل متن به صدا است که قادر است نوشتار فارسی را به صوت تبدیل کرده و به صورت طبیعی بخواند. این برنامه هر نوع نوشته‌ای را برای فرد می‌خواند از جمله فایل‌ها، کتاب‌های الکترونیکی، سایت‌های خبری، نامه‌های الکترونیکی.

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن