شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

ابر پروژه بهداشت و درمان کشور کانادا

بهداشت و درمان در کانادا توسط مالیات دهندگان پرداخت می شود و با سیستم بسیار مناسب کار می کند. سیستم مراقبت های بهداشتی کانادا در مقیاس بین المللی با بالاترین مشکل و شکایت زمان انتظار ، در سطح بین المللی قرار دارد. به طور متوسط ​​، زمان پذیرش پزشک یا متخصص بیشتر از سایر کشورها است.

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن