شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

نرم افزار برنامه ریزی و مدیریت تولید PLM

واحدهای تولیدی همواره تلاش می‌کنند با برنامه‌ریزی ظرفیت، زمان‌بندی دقیق تولید و کنترل تولید، بهره‌وری را حداکثر و ضایعات را به حداقل برسانند. تخصیص بهینه منابع در عمده واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط که حجم تولید بیشتر یا فرایند تولید پیچیده‌تری دارند، با استفاده از روش‌های سنتی عملاً ممکن نیست. راهکار نرم‌افزاری برنامه‌ریزی و مدیریت تولید، راه‌حلی جامع است که می‌تواند منافع بیشماری را از یک سو در مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و از سوی دیگر به واسطه ایجاد یکپارچگی با زنجیره تأمین، مدیریت مالی، مدیریت و منابع انسانی و ... برای شرکت‌های بزرگ و متوسط ایجاد کند

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن