شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان ERP

نیاز رو به رشد مدیران سازمانها به استفاده از اطلاعات مفید، واقعی، بروز و تسهیل در حرکت راهبردی هدفمند و افزایش بهره وری روزافزون سازمان، استفاده از نرم افزارهای ERP را اجتناب ناپذیر نموده است.

article

نرم افزار انبار داری

نرم افزار انبارداری، یکی از مهم‌ترین و در عین حال، هزینه‌برترین عناصر در هر سازمان است. بنابراین کاهش در هزینه‌های انبار و در عین حال، حفظ آمادگی برای تأمین، تأثیر بسزایی بر روی درآمدهای شرکت و موقعیت رقابتی آن دارد. علاوه بر این، یک سیستم خوب برای مدیریت انبار در ERP، همچنین می‌تواند عملیات داخلی سازمان را بهبود بخشد، زیرا تضمین می‌نماید که مواد مورد نیاز برای تولید بر اساس نیاز و تقاضا آماده و موجود خواهند بود.

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن